Fisk och skaldjur som är hållbart odlade

ASC – Aquaculture Stewardship Council – är en internationell hållbarhetsmärkning för odlade fisk- och skaldjurprodukter. I Sverige finns bland annat ASC-märkt lax, pangasius, tilapia, och tropisk jätteräka.

Det ASC gör är att granska miljö- och sociala aspekter i fisk- och skaldjursodlingar så att de ska vara ansvarsfulla. Om fiskodlingar inte sköts på ett korrekt sätt finns det stor risk att vattnet förorenas, vilda fiskar får sjukdomar och att det lokala ekosystemet rubbas samt utsläpp av antibiotika.

Därför är det viktigt att välja ASC-märkta produkter. Eftersom du hittar ASC-märkta produkter i våra butiker är även ICA Malmborgs ASC-certifierat.

Läs mer om ASC