Bra Miljöval finns inom många områden

Naturskyddsföreningen mål är ett samhälle i balans med naturen. Som ett led i det arbetet har man tagit fram en miljömärkning – Bra Miljöval – som är en hjälp för att hitta de produkter som är minst skadliga för miljön.

För att en produkt ska få märkningen Bra Miljöval måste företaget som tillverkar den leva upp till de krav som ställs. Kraven är hårda men inte omöjliga att nå. Efterhand som fler och fler produkter klarar kriterierna skärps kraven så att produkterna hela tiden utvecklas för att bli mindre och mindre skadliga för miljön.

Märkningen finns inom en rad olika områden, till exempel kemiska produkter, kosmetika och textilier. Det gör att de specifika kraven i kriterierna skiljer sig åt samtidigt som de bygger på två grundkriterier. Den ena: att vi måste spara på naturens resurser. De andra: att den biologiska mångfalden och människans hälsa inte får hotas.

Läs mer om Bra miljöval