Viktig för dig som är glutenintolerant

Alla som är glutenintoleranta, det vill säga har celiaki, ska utan tvivel kunna veta bad som är säkert att äta. Därför har Svenska Celiakiförbundet tagit fram en gemensam och tydlig märkning för produkter som redovisar acceptabla nivåer för gluten.

Produkter som är märkta med ett överstruket ax kontrolleras kontinuerligt så att de inte innehåller mer än tillåtna gränsvärden. Tanken med märkningen är också att det ska vara lätt att hitta dessa produkter på hyllan i mataffären, men också att de är kontrollerade av en beroende part.

Alla produkter som fått märkningen är dock inte helt glutenfria. För att få märket med det överkorsade axet får produkten maximalt innehålla 20 milligram gluten per kilo. De flesta produkter med märket innehåller dock betydligt mindre.

Märket med det överstrukna axet har tagits fram gemensamt av 35 europeiska celiakiförbund. Det gör att reglerna är likadana för alla dessa länder.

Läs mer om Celiaki och glutenintolerans