EU:s symbol för ekologiska livsmedel

Med märkningen EU-ekologisk vill Europeiska unionen arbeta för ett mer miljövänligt och långsiktigt hållbart jordbruk,

Bland annat tas hänsyn till biologisk mångfald och respekt för naturens ekosystem och cykler. Men det handlar också om jordbruksmetoder som tar hänsyn till jord och vatten med utgångspunkt från ett kretsloppstänkande. Andra kriterier handlar om olika former av djurskydd.

Vid ekologisk odling får man exempelvis inte använda GMO-modifierade produkter, konstgödsel eller kemiska bekämpningsmedel. När det gäller djuruppfödning ska man ta hänsyn till djurens naturliga beteenden och att de får vistas utomhus. Andra parametrar är att de ska fodras med ekologiskt foder och att läkemedel, exempelvis antibiotika, bara får användas sparsamt.

Läs mer om EU-ekologiskt