Märkningen som varnar för olyckor

Många kemiska produkter har farliga egenskaper som den som köper och använder produkterna behöver känna till.

Det är också bakgrunden till den kemikaliemärkning som finns på många produkter, till exempel rengöringsmedel, gasoltuber och färg. Produkterna ska märkas med information om på vilket sätt de är farliga, exempelvis om de är giftiga att andas in eller kan ge frätskador, om de är brandfarlig eller explosiva, men också om hur de ska hanteras på ett säkert sätt, till exempel att man ska använda handskar eller skyddsglasögon.

Läs mer om kemikaliemärkning