Fisk som är garanterat vildfångad från livskraftiga bestånd

Det blå MSC-märket betyder att fisken är vildfångad, kommer från ett livskraftigt bestånd och att den har fångats med omtanke om havsmiljön samt att den går att spåra ända tillbaka till den fiskebåt som fångade fisken.

Certifieringen vilar på vetenskaplig grund och oberoende experter har kontrollerat att fisket sker på ett livskraftigt bestånd. Alla certifierade fisken kontrolleras dessutom årligen.

Den MSC-certifierade fisken hålls alltid åtskild från den fisk som inte är certifierad.

MSC-märkt fisk hittar du både i våra fiskdiskar med färsk fisk och på förpackningar med fisk som är fryst. Som en följd av detta har också ICA Malmborgs butiker tilldelats MSC-märkning.

Läs mer om MSC