Arbetar för miljövänlig odling och rättvisa löner

Rainforest Alliance är en internationell och ideell miljöorganisation som har till uppgift att skydda ekosystem och de människor och vilda djur och växter som är beroende av dem.

Organisationen arbetar för att man ska hantera bekämpningsmedel på ett ansvarsfullt sätt och främja de anställdas välmående och samhällets utveckling och välfärd.

Bland de produkter som certifieras med Rainforest finns bland annat kaffe, te, kakao och ananas som sker på ekologiskt brukade plantager, där exempelvis konstgödning och kemiska bekämpningsmedel inte får användas. Samtidigt ställs krav på att de som arbetar i odlingarna ska ges en säker arbetsmiljö och löner som minst motsvarar respektive lands minimilöner.

Läs mer om Rainforest