Fler än 10 000 produkter och tjänster är Svanenmärkta

Svanen föddes 1989, när Nordiska ministerrådet startade Svanenmärkningen för att hjälpa oss konsumenter att göra ett bra miljöval.

Det började med papper och batterier och i dag finns Svanen på mer än 10 000 varor och tjänster. Svanenmärket finns i alla nordiska länder.

Innan en produkt blir Svanenmärkt kontrolleras att den uppfyller alla de krav som ställs. Det sker bland annat genom att intyg och dokumentation begärs in från tillverkaren, men också genom omfattande tester från oberoende laboratorier.

Ett sista led före ett godkännande är att ett kontrollbesök görs där produkten tillverkas.

Även ICA Malmborgs butiker är Svanen-certifierade.

Läs mer om Svanen