Tack för din hjälp under 2018!

Under 2018 har Malmborgsbutikernas insamlingskampanjen Skänk din Pant fortsatt för fjärde året i rad. Pantande kunder har kunnat välja att donera sin pant till Individuell Människohjälp. För varje 50 000 kronor i donerad pant har Malmborgsbutikerna sedan skänkt ytterligare 10 000 kronor.
Under 2018 har vi tillsammans skänkt över 280 000 kr!

Genom IM:s projekt når pengarna dit de ska!

Utomlands arbetar IM för att barn ska gå i skolan, för att förebygga sjukdomar och för att människor ska kunna försörja sig och sin familj. I Sverige handlar IMs arbete om integration och delaktighet i samhället.
Läs om Ger Mera-projektet här.

Malmborgs har samarbetat med IM under ett antal år och med flera olika projekt, bland annat tygkasse- projektet.