Skänk din pant

skänk en pant

1.  Välj pantknappen
När du väljer pantknappen avstår du från att själv ta ut pengarna och skänker istället summan till något av IM:s projekt.

2.  Malmborgs ger mera
För varje 50 000 kronor i donerad pant skänker Malmborgs ytterligare 10 000 kronor.

Genom IM:s projekt når pengarna dit de ska!

Utomlands arbetar IM för att barn ska gå i skolan, för att förebygga sjukdomar och för att människor ska kunna försörja sig och sin familj. I Sverige handlar IMs arbete om integration och delaktighet i samhället.
Läs om Ger Mera-projektet här.

Malmborgs har samarbetat med IM under ett antal år och med flera olika projekt, bland annat tygkasse- projektet.