Bidra till en bättre värld

Skänk din pant

1.  Välj pantknappen
När du väljer pantknappen avstår du från att själv ta ut pengarna och skänker istället summan till något av IM:s projekt.

2.  Malmborgs ger mera
För varje 50 000 kronor i donerad pant skänker Malmborgs ytterligare 10 000 kronor.

Genom IM:s projekt når pengarna dit de ska!

Utomlands arbetar IM för att barn ska gå i skolan, för att förebygga sjukdomar och för att människor ska kunna försörja sig och sin familj. I Sverige handlar IMs arbete om integration och delaktighet i samhället.
Läs om Ger Mera-projektet här.

Malmborgs har samarbetat med IM under ett antal år och med flera olika projekt, bland annat tygkasse- projektet.