BELOPP FRAM TILL 2020-12-31 BELOPP FRAM TILL 2020-12-31