Schyssta spelregler viktigt för alla

Alla vill kunna leva på sitt arbete, allt vill få sina rättigheter tillgodosedda och ha inflytande över sitt eget liv. Då spelar handel och ekonomisk tillväxt en viktig roll, men med schyssta spelregler.

Därför finns Fairtrade, en oberoende certifiering som genom kontroller och kriterier för hållbar utveckling ger människor i länder med utbredd fattigdom möjlighet att, med egen kraft, förbättra sina arbets- och levnadsvillkor.

Fairtrade bidrar till att odlare och anställda får bättre kunskap om sina rättigheter, större möjligheter att försörja sig och en stärkt position på världsmarknaden. Det ger handlingskraft för förändring – och en möjlighet ut ur fattigdom.

Läs mer om fairtrade