För varje 50 000 kronor i donerad pant skänker Malmborgs ytterligare 10 000 kr. Följ hur pengarna växer här

Malmborgsbladet blir digitalt. Först ut är Lund.

– ännu enklare att hitta våra erbjudanden!
Nu slutar vi stegvis med utskicket av det tryckta Malmborgsbladet. Ett digitalt blad blir enklare för dig och betydligt bättre för miljön. Först ut med det digitala bladet är Malmborgsbutikerna i Lund. Läs mer

Vi har bestämt oss för att aldrig sälja något rödlistat i våra fiskdiskar. Oavsett var du handlar fisk och skaldjur, var vaksam på vilken märkning de har.
Läs mer om arbetet med rödlistad fisk