KRAV

Hur vi påverkar miljön handlar mycket om hur varorna vi säljer produceras. KRAV är ett av våra vassaste verktyg och en trygghet för dig som handlar hos oss.

Vi har KRAV på maten

Att ha ett brett utbud av KRAV-godkänd mat har varit en drivkraft för ICA Malmborgs sedan tidigt 90-tal. Det har gett oss ett försprång. Vi var bland de första i branschen att KRAV-certifiera butikerna. Dels för att göra det tydligt att vi tänker hållbart. Men också för att det ökar vårt engagemang, vilket speglas i allt vi gör och köper in.

Miljömärkningarnas royal flush

Allt som är KRAV-märkt är ekologiskt. Men allt som är ekologiskt är inte KRAV. KRAV-märkt mat uppfyller extra tuffa regler när det gäller biologisk mångfald, mindre klimatpåverkan, god djurvälfärd och bättre arbetsvillkor för anställda. Med andra ord, ekologiskt och väldigt mycket mer. 

KRAV kort och gott

N

Står för den mest hållbara maten.

N

Innehåller mycket färre tillsatser än konventionellt producerad mat.

N

Garanterar att varan framställs med hänsyn till natur, klimat, djur och människor.

N

Lovar att KRAV-bonden inte använt naturfrämmande bekämpningsmedel eller konstgödsel i sina odlingar.

N

Ser till att djuren har fått KRAV-märkt foder och utlopp för sina naturliga beteenden.

Källa: KRAV

KRAV-certifierad butik, vad betyder det?

När man är en KRAV-certifierad matbutik har man inte bara ett brett sortiment med KRAV-godkända varor. Man har även kompetens och fullt förtroende att hantera dem i den dagliga verksamheten. Vi får märka upp, stycka och sälja KRAV-märkt mat i lösvikt parallellt med konventionella produkter.

Varje avdelningsansvarig har utbildat sig och kan sin sak. Och vi får berätta för omvärlden att ICA Malmborgs tagit KRAV ett steg längre i hållbarhetsarbetet, vilket inspirerat hela livsmedelsbranschen på nationell nivå. Så gör vi skillnad.

KRAV

KRAV + Svanen = sant

Vi var tidiga med att KRAV-certifiera oss. Idag har fler i vår bransch tagit samma steg, vilket vi är glada för. Men vi är fortfarande relativt ensamma om att också Svanenmärka butikerna.  När vi säger att du handlar hållbart på ICA Malmborgs är det ett löfte du kan lita på.

Svanenmärkta varor

Svanen

I våra Svanenmärkta butiker hittar du många Svanenmärkta varor.

Fairtrade

Tillsammans med Fairtrade verkar vi för en mer rättvis världshandel.

Made in Skåne

Lokalt från Skåne är märkningen som gör det lätt att handla lokalt.

För ett hållbart hav

I våra fiskdiskar förenas matinspiration med aktivt hållbarhetsarbete.