Certifieringar

KVALITETSCERTIFIERAD BUTIK

Det här är ICA:s egen certifiering som innebär att vi hanterar våra varor på ett omsorgsfullt och korrekt sätt, enligt standard för svensk livsmedelshantering.

KRAV

ICA Malmborgs alla butiker är KRAV-certifierade. Det är en certifiering för ekologisk märkning som bland annat står för bra miljö, god djuromsorg, god hälsa och socialt ansvar.

SVANEN

Officiell nordiskt miljömärke, som även tilldelats ICA Malmborgs butiker, som bland annat används för märkning av kemiska varor, hygienartiklar och maskiner. Visionen är ett hållbart samhälle.

MSC

Miljömärke för fisk från världshaven där fisket skett med hjälp av godkända metoder och på fiskbestånd och skaldjur som tål fiske. Eftersom ICA Malmborgs bara säljer MSC-märkt fisk är även våra butiker certifierade enligt MSC.

ASC

En hållbarhetsmärkning för fisk- och skaldjur som visar att fisken, exempelvis lax, och skaldjur, odlats på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt. Samtliga ICA Malmborgs butiker är också ASC-certifierade.