KVALITETSCERTIFIERAD BUTIK

Det här är ICA:s egen certifiering som innebär att vi hanterar våra varor på ett omsorgsfullt och korrekt sätt, enligt standard för svensk livsmedelshantering.

KRAV

ICA Malmborgs alla butiker är KRAV-certifierade. Det är en certifiering för ekologisk märkning som bland annat står för bra miljö, god djuromsorg, god hälsa och socialt ansvar.

SVANEN

Officiell nordiskt miljömärke, som även tilldelats ICA Malmborgs butiker, som bland annat används för märkning av kemiska varor, hygienartiklar och maskiner. Visionen är ett hållbart samhälle.

MSC

Miljömärke för fisk från världshaven där fisket skett med hjälp av godkända metoder och på fiskbestånd och skaldjur som tål fiske. Eftersom ICA Malmborgs bara säljer MSC-märkt fisk är även våra butiker certifierade enligt MSC.

ASC

En hållbarhetsmärkning för fisk- och skaldjur som visar att fisken, exempelvis lax, och skaldjur, odlats på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt. Samtliga ICA Malmborgs butiker är också ASC-certifierade.

Märkningar i våra butiker:

 

bra miljöval
Bra Miljöval
Naturskyddsföreningens märke för produkter med stor miljöpåverkan, till exempel hushållskemikalier, papper och textilier.
 

Fairtrade
En märkning som bidrar till förbättrade och mer rättvisa arbets- och levnadsvillkor för odlare och anställda i utvecklingsländer.
 

Nyckelhålet
Livsmedelsverkets symbol för hälsosammare alternativ för livsmedel är magrare som har mindre socker och salt, men mer fibrer.
 

Svenskt Sigill
Svensk Sigill är en certifiering av svensk mat och blommor som bland annat omfattar livsmedelssäkerhet, djuromsorg och miljö.
 

Eu-ekologiskt
Baseras på EU:s förordning för ekologiskt jordbruk och garanterar bland annat att 95 procent av produktens ingredienser är ekologisk certifierade.
 

Från Sverige
Svensk märkning ska göra det enklare för kunderna att hitta och välja livsmedel där uppfödning, odling, förädling och förpackning skett i Sverige.
 

Svalan
Svalan är Astma & Allergiförbundets märkning för produkter som är bra ur allergisynpunkt, till exempel att de är fria från parfymämnen.
 

Rainforest Alliance
Rainforest Alliance certifierar produkter som är framtagna med hänsyn till ekosystem och de människor och vilda djur och växter som är beroende av dem.
 
Kemikaliemärkning
En märkning som tagits fram av EU för att informera kunderna om produkten innehåller kemiska ämnen och blandningar som kan vara giftiga eller hälsoskadliga.
 
Sädesaxet
Det överkorsade sädesaxet står för att livsmedlet är glutenfritt enligt de internationella regler som finns och som rekommenderas av Svenska Celiakiförbundet.

 

Egna märkningar

Malmborgsbutikerna har också tagit fram några egna märkningar för att lyfta fram sådant som engagerar oss extra mycket. Vi vill göra det ännu lättare för dig att välja det som är lite snällare mot djur, natur och miljö när du handlar.

Här kan du läsa mer om våra egna märkningar